اعتبار گواهی حصر وراثت در خارج از ایران

مشاوره تلفنی با وکیل ارث

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در مورد ارث و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید  از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید . 

اعتبار گواهی حصر وراثت در خارج از ایران

نظریه مشورتی در خصوص دریافت سهم الارث در ایران با استناد به حصر وراثت صادر شده در دادگاههای خارجی

سوال

الف – شخصی در خارج از ایران فوت کرده و گواهی حصر وراثت برای وی در کشور مقیم صادر شده است. آیا دادن اموال متوفی در ایران به وراثی که اسامی آنها در گواهی حصر وراثت مذکور ذکر شده، امکان‏پذیر است یا خیر؟

ب – چنانچه شخص فوت‌شده دارای وراثی باشد که مرتد باشند، آیا همانند سایر افراد از پدر متوفای خود ارث می‏برند یا اینکه از بردن ارث محروم هستند؟

پاسخ

الف – در مورد گواهی حصر وراثت صادره از خارج، ذی‏نفع باید طبق مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، در دادگاه ایران اقامه دعوی کرده و با اثبات آن سهم ‏الارث خود را مطالبه و دریافت کند.

ب – تا زمانی که به حکم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد، کسی محکومیت پیدا نکرده است، نمی‏توان او را به لحاظ مرتد بودن از ارث محروم کرد. جهات محرومیت از ارث نیز در قوانین و شرع مشخص است

مطالعه بیشتر :

ارث بردن زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه

نحوه ارث‌ بردن زن و مرد از یکدیگر

ارث بردن زن در زمان عده طلاق رجعی

نحوه و مراحل تقسیم ارث توسط دادگاه

لعان و موانع ارث

حقوق و تکالیف ورثه

دیدگاه خود را بنویسید