امکان طرح شکایت از طرف مادر

مشاوره حقوقی تلفنی در مورد حضانت 

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل در مورد حضانت و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید  از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید . 

امکان طرح شکایت کیفری توسط مادر به نمایندگی از کودک

سوال 

آیا با وصف حق اقامه ‌دعوا در ماده ۶ قانون ‌حمایت ‌خانواده، به نصب قیم موقت در ماده ۷۰ قانون ‌آیین ‌دادرسی‌کیفری برای شکایت ترک نفقه نیاز است؟ 

پاسخ 

برابر ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل است و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند .

لذا مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه ‌دعوای ‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن است و مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نیست. در هر حال، قانون ‌عام ‌لاحق مخصص قانون ‌خاص‌ سابق نیست همچنین با تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً داراست بنابراین در فرض استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست.

مطالب بیشتر : 

مفهوم و احکام ولایت پدر ، مادر و جد پدری

دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

نحوه اداره امور غیرمالی محجور

حضانت و دلایل سلب حضانت

معنای نفقه

دیدگاه خود را بنویسید