نحوه انتقال املاک و دارایی های مرد بعد از فوت به زن

مشاوره تلفنی با وکیل ملکی

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در امور ملکی و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید  از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید . 

 انتقال ملک به زن بعد از فوت شوهر

صلح عمری عبارت است از انتقال  مال به یک شخص دیگر بدون آن که انتقال گیرنده ، مادامی که انتقال دهنده زنده است اختیار استفاده از مال و یا املاک موردنظر را داشته باشد.

در چند ماه اخیر یکی از بیشترین سوالاتی که به کرات از سوی هموطنان محترم  مطرح شده است ارائه راهکار و روشی است که بر اساس آن بدون آن که خللی به حقوق مالکانه زوج وارد شود  ، بعد از فوت زوج اموال متعلق به ایشان به همسر وی منتقل گردد به طوری که  فرزندان یا سایر ورثه  نتوانند به بهانه تقسیم ما ترک ،  مادر خانواده را  دچار مشکلات عدیده مالی  نظیر نداشتن سر پناه در دوزان کهولت سن نمایند .

مشاهده می گردد برخی از همکاران وکیل و یا سردفتران دفاتر اسناد رسمی برای رفع این مشکل ، انعقاد عقودی نظیر وکالت بلا عزل یا بیع را پیشنهاد می دهند لیکن از آنجا که که هر کدام از این  موارد متضمن معایب و ایرادات حقوقی خاص خود می باشند ، توسل به انعقاد این عقود می تواند  موجب تشدید اختلافات حقوقی میان طرفین و به تبع آن تشکیل  پرونده های قضایی  در دادگا هها گردد  .

بهترین روش برای انتقال اموال مرد به زن بعد از فوت 

از آنجا که معمولا مرد می خواهد تا زمانی که در قید حیات است اختیار تعیین تکلیف برای اموال و دارایی خود نظیر  تصرف ، اجاره یا اخذ وام  و غیره را داشته باشد و در عمل می خواهد  زوجه بعد از فوت وی بتواند در اموال به عنوان مالک تصرف نماید بهترین روش تنظیم سند رسمی صلح عمری در دفاتر اسناد رسمی می باشد .

معنی صلح عمری

به زبانی ساده و عامیانه صلح عمری عبارت است از انتقال  مال به یک شخص دیگر بدون آن که انتقال گیرنده ، مادامی که انتقال دهنده زنده است اختیار استفاده از مال و یا املاک موردنظر را داشته باشد به عبارت دیگر  اگر مالکی بخواهد تمام یا بخشی از املاک و مستغلات و دارائی خویش را به  کسی بدهد اما  در عمل بخواهد تا زمانی که در قید حیات است به طور کامل اختیار استفاده از منافع مال و یا املاک موردنظر را داشته باشد و بخواهد این اختیارات صرفا بعد از فوت وی به دیگری منتقل گردد می تواند از عقد صلح عمری بهره بگیرد  لازم به ذکر است مالک در این عقد  می تواند شرط کند در مواقع خاصی دوباره آن مال را به تملک خود دربیاورد .

معنی مصالح و متصالح 

از منظر حقوقی در عقد مصالحه به شرط عمری معمولا مالک اصلی می خواهد مال خویش را به شخصی منتقل و در عوض شخص دوم می پذیرد مالک اصلی تا زمانی که زنده است قادر به دخل و تصرف در مال مورد نظر باشد  و  حتی قبول می کند اگر از انجام شروط  و تعهداتی  که در عقد به آن اشاره می شود استنکاف ورزد ، مالک اصلی  یا شخص انتقال دهنده ، می تواند عقد را فسخ کند و  آن مال را دوباره به تملک خود دربیاورد.  در این عقد به مالک اصلی یا همان شخص انتقال دهنده مال ، مصالح و به شخص دوم که مال به وی منتقل می گردد متصالح گفته می شود .

آثار صلح عمری 

به عنوان مثال پدری می خواهد یک آپارتمانی  را به همسرش منتقل نماید ولی خود تا آخر عمر در آنجا سکونت نموده و از منافعش استفاده نماید و در مقابل زن نیز تعهد می نماید از شوهر خویش مواظبت نموده و تا زمانی که او در قید حیات است حق فروش یا اجاره دادن آپارتمان را بدون اذن وی ندارد در این صورت طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه و سند مصالحه به شرط عمری میان ایشان بعد از انجام تشریفات قانونی تنظیم می گردد و عین مال به صورت مشروط به زن و منافع در دست شوهر باقی می ماند .

در  چنین عقدی ، هر گاه زوج فوت نماید مال موردنظر به طور کامل به همسر منتقل می گردد و وی حق هر گونه تصرفی در ملک خواهد داشت و در عمل این آپارتمان به عنوان ما ترک به ورثه منتقل نمی شود  .

نمونه سند رسمی صلح عمری 

نوع سند: صلح به شرط عمري

مصالح: آقاي                      فرزند:           به شماره شناسنامه:                صادره:

متولد:               ساكن:

به شرطي كه حق انتفاع مورد صلح به طريق عمري متعلق به مصالح باشد.

متصالح: آقاي                      فرزند:           به شماره شناسنامه:                صادره:

متولد:               ساكن:

مورد صلح: ششدانگ يكبابخانه احداثي در يك قطعه زمين به مساحت        مترمربع به پلاك شماره                          فرعي از                             اصلي واقع در بخش

شهرستان               با تمام توابع شرعيه و لواحق عرضه كه حدود و حقوق ارتفاقي آن به موجب سند مالكيت به شماره چاپي            است كه در صفحه      دفتر

ذيل شماره             بنام             ثبت و صادر گرديده و سپس به موجب سند شماره

دفتر اسناد رسمي شماره         به مصالح انتقال قطعي يافته است به انضمام آب شماره

و برق شماره          وگاز شماره                     منصوبه كه متصالح از كم و كيف مورد صلح اطلاع كامل دارد.

مالالصلح: مبلغ                      ريال رايج كه تمامي آن تسليم مصالح گرديده است علي‌‌اقراره.

با توجه به شرط ضمن عقد، با تحقق عقد صلح، عين و منافع مورد صلح به متصالح انتقال يافت و حق انتفاع از مورد صلح به عقد عمريû تا زمانيكه مصالح زنده است در مالكيت وي مستقر شد كه مادام‌الحيات مجاناً از آن استفاده نمايد. منافع مورد صلح قبلاً به كسي واگذار نشده است و مورد صلح كما في‌السابق در تحويل و تصرف مصالح باقي ماند و كليه خيارات از طرفين ساقط و صيغه جاري و گواهي شماره                    سرمميزي مالياتي شماره        و گواهي پايانكار شماره                        و مفاصاحساب عوارض نوسازي شماره              شهرداري            و پاسخ استعلاميه شماره                ثبت         ملحوظ شد و مصالح حق واگذاري حقوق خود را كلاً و يا جزئاً به غير دارد و تا زمانيكه مصالح زنده است مخارج نگهداري مورد صلح و هزينه‌هاي مصرف آب و برق و گاز منصوبه به عهده مصالح خواهد بود و باقرار مصالح و تأييد متصالح از تاريخ صدور گواهي پايانكار ساختمان مرقوم الي حال تغيير يا اضافه ساختماني در مورد صلح ايجاد و احداث نشده است و در صورت كشف خلاف، مسئوليت و جبران خسارات و جرائم به عهده متصالح خواهد بود و متصالح با علم و اطلاع كامل از مفاد و مدلول گواهي‌هاي مذكور عامداً اقدام به معامله كرد.

براي تنظيم اين سند اوراق شماره                          و                             مصرف شد و با توجه به اينكه ارزش معاملاتي مورد صلح توسط حوزه مالياتي مبلغ         ريال تعيين شده است مبلغ             ريال بابت حق‌الثبت به موجب فيش شماره                       به حساب شماره         در بانك ملي شعبه           واريز گرديد و مبلغ          ريال حق‌التحرير و

ريال بهاي اوراق جمعاً مبلغ                 ريال به موجب فيش شماره                به حساب شماره           در بانك مذكور واريز و قبض‌حق‌التحرير شماره               صادر و تسليم شد.

به تاريخ                    ۱۳۸۲شمسي                   محل امضاء

دیدگاه خود را بنویسید