امکان انتقال چکی که بابت ضمانت صادر شده است

مشاوره حقوقی با وکیل در مورد چک

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در مورد چک و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید همین الان از طریق  اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید .

نظریه مشورتی در مورد چک های صادره بابت ضمانت

سوال

 در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ با توجه به دفاع صادرکننده چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟

پاسخ

 قید «بابت تضمین» ‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است ‌زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعا یا منفردا رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود. 

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به چک می توانید مطالب زیر را مطالعه فرمایید .

امکان صدور اجرائیه نسبت به چک بلا محل در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی

آثار حقوقی چک‌ سفید امضاء

نگاهی بر قوانین و قواعد چک

نحوه صدور و انتقال چک تضمین شده

بررسی قانون جدید چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳

نحوه ی وصول چک از طریق اجرای ثبت

مسئولیت امضاء کنندگان ظهر چک

دیدگاه خود را بنویسید