دادسرای ناحیه ۶ تهران

نشانی دادسرای ناحیه ۶ تهران

تهران ، هفتم تیر، خیابان شهید شیرودی، جنب بازار میوه و تره بار

تلفن دادسرای ناحیه ۶ تهران

۰۲۱۸۶۰۷۳۱۱۷ – ۰۲۱۸۶۰۷۳۱۵۳

دیدگاه خود را بنویسید