نشانی و تلفن شورای حل اختلاف تهران

صلاحیت شوراهای حل اختلاف 

بر حسب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 ، شوراهای حل اختلاف اجازه دارند در مورد تمامی امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و به جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، اقدام به صلح و سازش کنند، همچنین قاضی شوراهای حل اختلاف با مشورت اعضای شورای رسیدگی می‌تواند در موارد زیر مبادرت به صدور رای کند:

ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا حد دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.

 -تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

 ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

 ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشند.

 ـ تأمین دلیل

ـ جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

در استان تهران 34 متجمع قضایی شورای حل اختلاف تشکیل شده است که به پرونده ها رسیدگی می کنند.

آدر س و تلفن و ساعت کاری  مجتمع های شورای حل اختلاف تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 1 تهران 

مجتمع شماره 1 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

نشانی شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 1 تهران 

تلفن: 22742323

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

ساعت     15-18    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه یک شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

حوزه های 51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-63-64-65-66-67-68-69 

نشانی شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی-(جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 2 تهران 

تلفن:     22867435-7        

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه یک تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

صبح ها ساعت  9-13  و عصر ها  ساعت     15-18    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه دو تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه دو شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

حوزه های 102-104-105-106-108-110-112-113-114-115-116-117-119

نشانی شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

خیابان شریعتی-نرسیده به میرداماد-خیابان گل نبی-میدان کتابی-پلاک 34

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 3 تهران 

تلفن:        22867435-7        

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

صبح ها ساعت  9-13  و عصر ها  ساعت     15-18    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه سه تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه سه شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

حوزه های 151-152-153-154-155-156-158-159-160-161-162-164-165-166-169-157-163-167-170-171-168

نشانی شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

فلکه سوم تهرانپارس-شهید دانشور-خیابان 202 غربی-پلاک 24

تلفن شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

تلفن:        77713412 و  77713415  

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

صبح ها ساعت  9-13  و عصر ها  ساعت     15-18    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه چهار تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه چهار شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

حوزه های 201-202-203-204-206-207-208-209-211-212-216-215-216-217-218-219-220-221-222-223-227-3402-3403-3404-3405-3407-3409-3410

نشانی شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

اکباتان-بین فاز یک و دو-جنب اور‍‍ژانس 115- ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان

تلفن شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

تلفن :  44670986     44694004       44694005 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

    صبح  8:30 – 11:30  و  عصر 14:30-17:30   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه پنج تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه پنج شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

حوزه های 251-258-259-260-261-262-263-264-265-273    

نشانی شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

خیابان کارگر شمالی-جنب پمپ بنزین-خیابان شهید فکوری-پلاک90   

تلفن شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

تلفن :     1 88996272

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه شش  تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

 عصر ها  ساعت     15-18    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه شش تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه شش شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

مجتمع شماره 7 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

حوزه های 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-314  

نشانی شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

خیابان شهید مدنی(نظام آباد سابق)-ایستگاه حسینی-روبه روی کارگاه قدیم مترو-نبش کوچه یعقوبی

تلفن شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

تلفن:     77581118

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

 عصر ها  ساعت   15:30-18:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه هفت تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هفت شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

حوزه های 351-352-354-355-356-357-358-359-363-365         

نشانی شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

نارمک-خیابان سمنگان-پشت مسجد جامع نارمک-نبش کوچه مذهب دار

تلفن شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

تلفن :  77252525    77252526      77252527      

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

 عصر ها  ساعت   15:30-18:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه هشت تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هشت شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

مجتمع شماره 9 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

حوزه های 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411

نشانی شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

سه راه آذری، امازاده عبدا…، نبش خیابان شبیری، مجتمع گلها (از مسیر خیابان قزوین) داخل کوچه  طبقه سوم

تلفن شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

تلفن : 66645042

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

 عصر ها  ساعت   15_18  روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه نه تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه نه شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

مجتمع شماره 10 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

حوزه های        451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3910-3911-3912-3913     

نشانی شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

خیابان قزوین نرسیده به سه راه آذری-خیابان شهید سبحانی(16 متری امیری)-نبش کوچه شهید احمد مقدم-طبقه همکف ساختمان شهرداری

تلفن شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

تلفن :55773301

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

 عصر ها  ساعت   16-19  روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه ده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه ده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

حوزه های   501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-4001-4002-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4018-4019-4020-4022

نشانی شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

خیابان قزوین، خیابان عباسی ، خیابان هلال احمر ، پلاک 488     

تلفن شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

تلفن : 55675754

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

 عصر ها  ساعت  15-18  روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه یازده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه یازده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران 

مجتمع شماره 12 و 13 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه دوازده و سیزده تهران 

حوزه های  601-602-604-605-606-607-608-610-611-614-616-619-623-626-628-629-632-633-634-640-644

نشانی شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده  تهران 

    میدان دروازه شمیران-خیابان فخر آباد-جنب مسجد فخر آباد-

تلفن شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده  تهران 

تلفن :  77643313

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده تهران 

 9:30-13  و  15-18   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه  دوازده و سیزده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه دوازده و سیزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 14 تهران 

مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

حوزه های 651-652-653-654-655-659-657-658-659-660-663-665

نشانی شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

خیابان پیروزی-خیابان شکوفه- انتهای خیابان کرمان- روبروی ناحیه یک

تلفن شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

تلفن : 33187589 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

 عصر ها  ساعت   15:18   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه چهارده تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه چهارده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

مجتمع شماره 15 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

حوزه های 751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-763-764-765-791

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

انتهای 17 شهریور جنوبی-چهار راه شهید رضاییان(منصور سابق)-مجتمع تجاری رضوان

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

تلفن :  33435647 و 33433616

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

 عصر ها  ساعت    15:30_18    روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه پانزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران 

مجتمع شماره 16 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 15 تهران 

حوزه های 702-703-705-706-707-708-709-714-716-717-719-720-4502-4504-4505-4509-4512 

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران 

بزرگراه بعثت-بعد از بیمه ایران-ظلع جنوبی پارک بعثت-خیابان شهید تقوی 

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران 

تلفن : 55327102

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران 

 عصر ها  ساعت    15_19   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 16 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه شانزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران 

مجتمع شماره 17 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران 

حوزه های 802-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814-816-819-820-821-822-824-825-826-827-828-833-834-835-836-4601-4602-4603-4604-4605-4607-4611-4614     

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران 

خیابان قزوین-دوراهی قپان-روبه روی پمپ گاز         

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران 

تلفن :  55746465

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران 

 عصر ها  ساعت    15_18   روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 17 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هفده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران 

مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران 

حوزه های 851-852-854-855-856-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-874-876-897-898-4703-4708-4718-4720-4726

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران 

میدان آزادی-بزرگراه آیت ا… سعیدی-شهرک ولیعصر-خیابان برادران شهید بهرامی-جنب تالار لاله

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران 

تلفن :       55530909 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران 

صبح ها و  عصر ها  ساعت  8_13   15_19     روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه هیجده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران 

مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران 

 حوزه های 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران 

خیابان خانی آباد نو-خیابان میثاق شمالی-روبروی کوچه 31

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران 

تلفن :       55530909     

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران 

  عصر ها  ساعت   15:30_18:30      روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه نوزده شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف شهر ری 

مجتمع شماره 20 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف شهر ری

حوزه های معلم یک – معلم دو – دولت آباد دو – سیزده آبان یک – سیزده آبان دو – حمزه آباد – جوانمرد -بهشتی – ابن بابویه – دولت آباد یک – معلم سه – دولت آباد سه – جوانمرد دو – بهشتی دو – ویژه ایثارگران – حوزه قیامدشت – حوزه خاورشهر- مسجد اباذر-مسجد حجتیه-مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسین-مسجد حجتیه-مسجد الحسین -مسجد صاحب الزمان-مسجد امام حسین-مسجد فاطمه الزهرا-مسجد امام حسن مجتبی-حسینیه جواد الائمه-مسجد حضرت ولی عصر-مسجد امن الله – مسجد الشهداء-مسجد رضوی-مسجد امام حسین سه راه ورامین – خیابان شهید غیوری – کوچه مهدیه دوم – پلاک 8

نشانی شورای حل اختلاف شهر ری

خیابان شهید غیوری – کوچه مهدیه دوم – پلاک 8

تلفن شورای حل اختلاف شهر ری

تلفن: 33390935

روز های کاری شورای حل اختلاف شهر ری

شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل  – 5 شنبه کشیک 

ساعت کار شورای حل اختلاف شهر ری

 صبح 8:30 الی 12 عصر 13 الی 16       روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف شهر ری

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  مناطق مختلف شهر رینشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 21 تهران 

مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 21 تهران 

حوزه های 1001-1002-1003-1004-1005-1006-1016-1017-1018-1019   

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 21 تهران 

تهرانسر ، بلوار گلها ، روبروی کلانتری 150

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 21 تهران 

تلفن : 44504816 و  44504818     

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 21 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 21 تهران 

  صبح 12_8 عصر 18_15      روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 21 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه بیست و یک شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 22 تهران 

مجتمع شماره 22 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 22 تهران 

حوزه های 1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-5101  

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 22 تهران 

 کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج-شهرک پیکان شهر-بعر از مرکز بهداشت و درمان-بلوک 61       

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 22 تهران 

تلفن : 44197122 ، 44197121 ، 44180967   

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 22 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 22 تهران 

  عصر 19_15      روزهای شنبه تا چهارشنبه

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 22 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه بیست و دو شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف خانواده 1 تهران

مجتمع شماره 23 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف خانواده یک تهران 

حوزه های 2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212

نشانی شورای حل اختلاف خانواده 1 تهران 

اتوبان شهید محلاتی-خیابان نبرد جنوبی-خیابان زمزم- جنب آتش نشانی- مجتمع قضایی خانواده 1              

تلفن شورای حل اختلاف خانواده 1 تهران 

تلفن : 33009127 

روز های کاری شورای حل اختلاف خانواده 1 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف خانواده یک تهران 

 8:30_13:45 صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف خانواده یک تهران 

رسیدگی به دعاوی  مربوط به اختلافات خانوادگی مناطق  10 ، 11، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ،17و 19شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف منطقه 24 تهران 

مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف منطقه 24 تهران 

حوزه های 2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310 

نشانی شورای حل اختلاف منطقه 24 تهران 

قنات کوثر ، فلکه چهارم تهرانپارس ، نرسیده به تقاطع با هنر و باقری ، مجتمع شهید باهنر

تلفن شورای حل اختلاف منطقه 24 تهران 

تلفن :   9-77055630 

روز های کاری شورای حل اختلاف منطقه 24 تهران 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف منطقه 24 تهران 

 8_12 صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف منطقه 24 تهران 

دعاوی و شکایات مربوط به ساکنین  منطقه بیست و چهار شهرداری تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف جهان کودک

مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف جهان کودک

حوزه های 2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409         

نشانی شورای حل اختلاف جهان کودک 

خیابان آفریقا-نرسیده به چهار راه جهان کودک-کوچه سپر-پلاک 1              

تلفن شورای حل اختلاف جهان کودک

تلفن : 88799551 و 88775478 

روز های کاری شورای حل اختلاف جهان کودک 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف جهان کودک

صبح 13_9   صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف جهان کودک

دو شعبه راهور(طبق قانون شورا ها 6-9-24)- دو شعبه حقوقی(طبق قانون شوراها 7-8-24)-پنج شعبه خانواده
نشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه اصناف

مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه اصناف

 حوزه های2607-2617-2620-2632-2635-2638-2641-2643-2650-2654-2665-2667-2678-2682-2693-2696-2697-2713-2717-2724-2732-2742-2755-2760-2673-2636-2647-2608-2676-2653

نشانی شورای حل اختلاف ویژه اصناف

خیابان حافظ ، خیابان هدایت ، کوچه تبلیغات اسلامی ،اتحادیه صنف اصناف

تلفن شورای حل اختلاف ویژه اصناف

تلفن :77502322

روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه اصناف 

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه اصناف

   8:30 الی 13  صبح  روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه اصناف

رسیدگی به دعاوی ویژه اتحادیه ها و اصناف کل شهر تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف صنایع و معادن تهران

مجتمع شماره 28 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف صنایع و معادن تهران

حوزه های 2761-2762-2763-2764-2765  

نشانی شورای حل اختلاف اتاق بازرگانان

خیابان مطهری،روبروی سنائی،پلاک285،(اتاق بازرگانان و صنایع و معادن تهران)

تلفن شورای حل اختلاف صنایع و معادن

تلفن : 88701938 ، 2-88715661  ،  88701912 ،  88701914 

روز های کاری شورای حل اختلاف سازمان صنایع و معادن

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف  سازمان صنایع و معادن

15_17 عصر   روزهای شنبه تا چهارشنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف سازمان صنایع و معادن

رسیدگی به دعاوی ویژه بازرگانان و تجار شهر تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف نظام پزشکی

مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف نظام پزشکی

حوزه های 2801-2802-2803     

نشانی شورای حل اختلاف نظام پزشکی

کارگر شمالی ، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم) پلاک 119 ، سازمان نظام پزشکی

تلفن شورای حل اختلاف نظام پزشکی

تلفن :       84138804   

روز های کاری شورای حل اختلاف نظام پزشکی

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف نظام پزشکی

ساعت 14-17  روزهای شنبه،یکشنبه،سه شنبه  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف نظام پزشکی

رسیدگی به دعاوی مربوط به پزشکان شهر تهراننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف زندان اوین

مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف زندان اوین

 حوزه های 2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2911-2941

نشانی شورای حل اختلاف زندان اوین

    اوین، روبروی بازداشتگاه اوین ، کوچه باغ ، جنب کارواش دشت بهشت

تلفن شورای حل اختلاف زندان اوین

تلفن :     3-22357501

 روز های کاری شورای حل اختلاف زندان اوین

شنبه تا چهارشنبه  هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف زندان اوین

 16_18:30  عصر  روزهای شنبه تا چهارشنبه 

صلاحیت  شورای حل اختلاف زندان اوین

علا وه بر امور مربوط به زندان ها برچسب موسسات تبلیغاتی نیزمورد بررسی قرار می گیرد.


نشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه  مسکن

مجتمع شماره 33 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه مسکن

حوزه های 6153-6154-6155-6157-6158-6159

نشانی شورای حل اختلاف ویژه مسکن

خیابان جمهوری،میدان بهارستان،خیابان صفی علیشاه،کوچه خیبرالممالک

تلفن شورای حل اختلاف ویژه مسکن

تلفن :   2-77515101

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه مسکن

شنبه و سه شنبه   هر هفته به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه تعاونی مسکن

 شنبه12-9 و سه شنبه18-15  به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه تعاونی مسکن

رسیدگی به دعاوی و اختلافات ویژه تعاونی های مسکننشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه  فناوری اطلاعات

مجتمع شماره 34 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

نشانی شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

پل سیدخندان – خیابان ارسباران – خیابان عطار – کوچه چلچله – پلاک 26

تلفن شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

تلفن :       88520549 و 88493242      

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه فناوری اطلاعات 

رسیدگی به دعاوی و اختلافات  ویژه فناوری اطلاعاتنشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه  راهور

مجتمع شماره 35 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه راهور

 حوزه های 9001-9002-9003-9004-9005-9006

نشانی شورای حل اختلاف ویژه راهور

    میدان هفت تیر خیابان بهار شیراز میدان بهار شیراز پلاک 150

تلفن شورای حل اختلاف ویژه راهور

تلفن : 77601468 

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه راهور

شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه راهور

 صبح12_8 عصر16_14  شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه راهور

رسیدگی به دعاوی و اختلافات ویژه راهور و کاهش جریمه هانشانی و تلفن های شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

مجتمع شماره 37 شورای حل اختلاف تهران 

 حوزه های مستقر در شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

حوزه های 6351-6352-6353-6354-6355-6356-6357  

نشانی شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

خیابان طالقانی،ایرانشهر،نرسیده به تقاطع سمیه،بن بست ظهیر الاسلام

تلفن شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

تلفن : 88341360  

 روز های کاری شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

ساعت کار شورای حل اختلاف ویژه بانک ها

15_18   شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل 

صلاحیت  شورای حل اختلاف ویژه بانک ها 

رسیدگی به دعاوی و اختلافات ویژه بانک ها

توسط |۱۳۹۷-۸-۲۷ ۰۹:۰۵:۴۱ +۰۰:۰۰۲۷ام آبان, ۱۳۹۷|دسته‌ها: مشاوره حقوقی در مورد مراجع شبه قضایی, مشاوره حقوقی درمورد شورای حل اختلاف, نشانی شوراهای حل اختلاف تهران, نشانی مراجع قضایی ، انتظامی و ثبتی, نشانی و تلفن مراحع قضایی ، انتظامی و ثبتی تهران|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید