بخشنامه رسیدگی فوری به پرونده‌های تعزیراتی

ابلاغ, بخشنامه, رسیدگی فوری به پرونده‌های تعزیراتی, تعزیرات, پرونده های تعزیرات